Artikel over SalonNet in Hair & Fashion mei 2018

30-05-2018

In vakblad "Hair & Fashion" van mei 2018 (pagina 22 en 23) staat een uitgebreid artikel over SalonNet
.

Klik hier voor het artikel