Privacy

Privacy verklaring

SalonNet is een onderdeel van NET-Software.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

NET-Software kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van NET-Software, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Net-Software verstrekt. Net-Software kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Naam van uw bedrijf
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM NET-SOFTWARE GEGEVENS NODIG HEEFT

NET-Software verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan NET-Software uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG NET-SOFTWARE GEGEVENS BEWAART

NET-Software bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

NET-Software verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Net-Software worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Net-Software gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

NET-Software maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Google zoekresultaatpagina's zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Net-Software te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Net-Software heeft hier geen invloed op. NET-Software heeft Google geen toestemming gegeven om via Net-Software verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@net-software. NET-Software zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

NET-Software neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Net-Software maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Net-Software verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met NET-Software op via info@net-software.nl.

CONTACT

net-software.nl, SalonNet.nl, SalonNet.eu, kapperafspraak.eu en maakafspraak.eu zijn websites van Net-Software en is als volgt te bereiken:

  • NET-Software
  • Schoolweg 15
  • 3959 AW Overberg
  • +32 (0)343-758252
  • info@net-software.nl